İklim Değişikliğiyle Mücadele

31 May 2022

Yayın adı: DÜNYA GAZETESİ
Konu: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE EKİ
Sözcü: Evren Albaş - Tat Gıda Genel Müdürü


Türkiye’nin en köklü ve en büyük gıda şirketlerinden biri olarak, bugün dünyanın ilk gündem maddelerinden biri olan sürdürülebilirlik konusunda, her gün milyonlarca kişinin güvenle tercih ettiği marka olmanın büyük sorumluluğuyla hareket ediyoruz.

Sürdürülebilirliği tarladan, üretime, ürüne ve iş süreçlerimizdeki tüm adımlara kadar uçtan uca yönetiyoruz. Fabrikalardaki dijitalleşme çalışmalarımız ve ürün tasarımındaki yaklaşımlarla elde edilen karbon ayak izi iyileştirmelerimiz, su tüketiminin, atıkların ve israfın azaltılması önemli gündem başlıklarımız arasında.

Sürdürülebilirlik odaklı üretim anlayışımızla fabrikalarımızda Endüstri 4.0 uygulamaları ile enerji ve su kaynaklarımızın verimli yönetimine yönelik çözümler geliştiriyoruz. IoT yatırımları ile izlenebilirliği artırırken, daha fazla üretimi, daha az enerji ve su ile yapmak için karar destek ve optimizasyon sistemleri geliştiriyoruz. Ayrıca sürekli iyileştirme programlarımızda da, çevreye saygılı üretim ve kaynak verimliliğine odaklanıyoruz. Her seviye çalışanımızın öneri ve katılımıyla enerji verimliliği projeleri yapıyor, su tüketimimizi ve atıklarımızı azaltıyoruz.

WRI (World Resource Institute) tarafından başlatılan 10x20x30 projesinde gönüllü olarak yer alıyoruz. Atıkların katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik çalışmaları odağımıza dahil ederek döngüsel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Bu çerçevede, tarımda da örnek çalışmalar yürütüyoruz. Tat Gıda olarak, çiftçimizin büyük emeklerle ürettiği ürünleri en sağlıklı biçimde tüketicilerle buluşturmak ana iş gayemiz.

Dünyanın karşı karşıya bulunduğu tehditler dikkate alındığında, tarımın geleceğimiz için kritik öneminin bilinciyle üreten ve kendine yeten bir ülke olmanın, bugün düne göre daha çok önem taşıdığına inanıyoruz. Bu kapsamda bir yandan domates tarımının geliştirilmesi, çiftçimizin güçlenmesi için tarımda dijitalleşme ve modern uygulamalara öncülük ederken; diğer yandan yeni ürün çalışmaları, farklı ambalaj kullanımlarıyla karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Döngüsel ve yenilikçi iş modelleri ile enerji kaynaklarının verimli kullanılması konularında sürekli iyileştirme projeleri üretiyoruz. Sıfır atık ve karbon nötr operasyonlar çerçevesinde güçlü hedefler koyarak somut adımlar atmaya devam edeceğiz. 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefini ortaya koyan Koç Holding’in başlattığı Karbon Dönüşüm Programı’nda yer alıyoruz. Bu program kapsamında, iklimle bağlantılı risk ve fırsatlarımızı analiz ediyor, çıktılar doğrultusunda aksiyon planlarımızı oluşturuyoruz. Bu doğrultuda sıfır karbona ulaşmayı hedefleyen ‘İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’ne (TCFD) destek veren şirketler arasına katıldık.

Özellikle fabrikalarımızın bulunduğu coğrafyalarda yetişen kıymetli tarım hammaddelerini katma değerli gıda ürünlerine dönüştürüyoruz. Tarımda dijitalleşme kapsamında, veri toplamadan yorumlamaya, mekanizasyondan uzaktan takibe yönelik farklı dijital çözümleri önce pilot projelerle, devamında ise yaygınlaştırma projeleri ile hayata geçiriyoruz. Bu dijital teknolojileri kullanarak, tarla verileri ile ürün performansı arasında ilişki kurmaya yönelik teknolojik altyapı ve takip sistemleri kullanıyoruz. Bu sistemler sayesinde 2021 yılında kendi tarlalarımızdaki dijital tarım uygulamalarıyla dekar başına 11 tonluk domates verimi elde ederek bu alandaki performansımızı dünya standartları seviyesine taşıdık. Akıllı tarım uygulamaları ve tarımdaki mekanizasyona yönelik yatırımlarımız, 2022 için planlı yatırımlarımız dahil edildiğinde son 3 yılda 25 milyon TL’ye ulaşacak.

Sektöre örnek niteliğinde hayata geçirdiğimiz “Domatesin Önderleri” programıyla domates tarımında hayata geçirdiğimiz dijital uygulamaları ve iyi örnekleri üreticilerimizle paylaşarak, maliyet-verimlilik-sürdürülebilirlik ekseninde başarılı sonuçlar almalarına katkıda bulunuyoruz. “Tat Lider Çiftçi” mobil uygulamasıyla çiftçilere önceden bilgilendirmelerde bulunabiliyor, tarlalarının gelişimini ve bitki sağlığını uydu görüntüleri ile analiz edilip, ziraat mühendislerimizin yorum ve yönlendirmeleriyle birlikte çiftçilerimize ücretsiz bir şekilde bu uygulama üzerinden iletiyoruz. Dijital toprak analizi ile dakikalar içinde sonuç alabiliyoruz, otomatik dümenli traktörlerle verimli tarla kullanımı ve yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Sensörlerle nem kontrolü ve bu sayede su tasarrufu yapabiliyoruz. Dünyanın geleceği için özellikle su tüketimine yönelik yapılan çalışmalar ve dijital tarım uygulamaları ile kendi tarlalarımızdaki su tüketimini yüzde 30 oranında azalttık. Sonraki hedefimiz ise birlikte çalıştığımız ve dijital tarım konusunda danışmanlık verdiğimiz çiftçilerimizin üretim yaptığı sahalarda bu teknolojilerin yaygınlaştırılması, bu sayede tarımsal verimin arttırılması ve daha bilinçli sulama ile su tüketiminin azaltılmasıdır.

Diğer yandan, sözleşmeli çiftçilerimizin şirketimizin değer yaratmada kullandığı finansal kaynaklardan faydalanmasını sağlamak ve finansal sürdürülebilirliklerini desteklemek amacıyla Tarım Değer Zincirini oluşturduk. Bu kapsamda çiftçilerimiz alacaklarının vadesini beklemeden, limit çalışmasına gerek duymadan, teminatsız ve piyasa şartlarına göre uygun koşullarda tarımsal finansman imkanına kavuşmaktadır.

Tarladan ürünlerimize, üretimden iş süreçlerimize tüm çalışma alanlarımızı sürdürülebilirlik etkisini dikkate alarak yönetiyoruz. Gelecek vizyonumuz çerçevesinde de sürdürülebilirliği her zaman iş yapış biçimimizin merkezine alıp, pozitif etki yaratmaya devam edeceğiz.